اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 4 پردیسبان

اطلاعیه شماره 4 پردیسبان
مهلت مراجعه مالباختگان شرکت پردیسبان به سایت www.pardisbannew.ir تا مورخه 1399/02/30 تمدید شد. پس از این تاریخ ، سایت مذکور بسته و طی برنامه ریزی مشخص رد مال نسبت به مالباختگانی که در سایت مدارک را مطابق واقع بارگذاری کرده اند صورت می پذیرد .

اطلاعیه شماره 4 پردیسبان

 

مهلت مراجعه مالباختگان شرکت پردیسبان به سایت  www.pardisbannew.ir تا مورخه 1399/02/30 تمدید شد. پس از این تاریخ ، سایت مذکور بسته و طی برنامه ریزی مشخص رد مال نسبت به مالباختگانی که در سایت مدارک را مطابق واقع  بارگذاری کرده اند صورت می پذیرد .

پیرو اطلاعیه سابق در خصوص پرونده اجرای حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس درخصوص پرونده شرکت پردیسبان و با توجه به تقاضای تعدادی از سهامداران مبنی بر تمدید مهلت بارگذاری مدارک ؛ آخرین مهلت ثبت مدارک توسط مالباختگان این شرکت 30/02/1399 می باشد و پس از این تاریخ رد مال نسبت به افرادی که مدارک را به درستی و مطابق واقع بارگذاری نموده اند صورت می پذیرد.خواهشمند است مالباختگان به نکات ذیل توجه داشته باشند:

  1. مالباختگان صرفاً می بایست مدارک را در سایت مذکور بارگذاری نمایند و نیازی به طرح شکایت و مراجعه حضوری به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نمی باشد.
  2. مالباختگان در بارگذاری مدارک دقت لازم را داشته باشند ، چنانچه مدارک بارگذاری شده با اسناد موجود در شرکت مطابقت نداشته باشد ، رد مال آنها با تأخیر مواجه می شود و در مرحله اول صرفاً افرادی که مطالبات آنها با اسناد شرکت تطبیق داشته باشد پرداخت صورت می پذیرد.
  3. با توجه به عدم مطابقت برخی اطلاعات ثبت نامی مالباختگان با مدارک موجود در شرکت ، درمهلت باقیمانده ، افرادی که سهواً یا عمداً اطلاعات نادرست را ثبت نمودند ، می بایست ضمن مراجعه به سایت نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نمایند.
  4. واریز وجه به حساب معرفی شده توسط مالباختگان به منزله رد مال است و مدارک موجود نزد افراد از درجه اعتبار ساقط می شود.
  5. در مرحله اول واریز صرفاً بر مبنای اصل آورده افراد به شرکت است و درخصوص واریز سود به حساب مالباختگان در صورتی که اموال معرفی شده کفایت کند متعاقباٌ برنامه ریزی می شود.

 

 

                         قاضی اجرای احکام پرونده های اقتصادی مشهد مقدس