اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 2 پردیسبان

اطلاعیه شماره 2 پردیسبان
درراستای رد مال به طلبکاران شرکت پردیسبان با توجه به نیاز اجباری به شماره شبا 24 رقمی ، دقت فرمایید شماره شبا خویش را به شکل صحیح وارد نموده که در هنگام اجرای رد مال با مشکل مواجه نگردید. سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسبان بایستی زمان بارگذاری مدارک ، اصل مبلغ واریزی هنگام خرید سهام را در سایت اعلام نمایند.

اطلاعیه شماره 2 پردیسبان

به اطلاع می رساند :

1ـ درراستای رد مال به طلبکاران شرکت پردیسبان با توجه به نیاز اجباری به شماره شبا 24 رقمی ، دقت فرمایید شماره شبا خویش را به شکل صحیح وارد نموده که در هنگام اجرای رد مال با مشکل مواجه نگردید.

2ـ سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسبان بایستی زمان بارگذاری مدارک ، اصل مبلغ واریزی هنگام خرید سهام را در سایت اعلام نمایند.

3ـ دقت شود درخواست یا درخواست های خود را فقط برای یک مرتبه ثبت نمایید و در صورت ثبت درخواست تکراری آن را لغو نمایید ، به مواردی که بیش از یک درخواست تکراری در سیستم ثبت اطلاعات شود به هیچ کدام از درخواست های ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4ـ دارندگان اوراق ثامن دقت فرمایند هنگام ثبت نام بایستی مبلغ پرداختی اولیه خود را به همراه مستندات به شرکت یا شخص ثالث ثبت نمایند .

تذکر :

چنانچه سهامداران یا طلبکاران به هرشکل عمداً یا غیر عمد نسبت به ثبت غیر واقعی اطلاعات اقدام نمایند علاوه برعدم واریز وجه ، موضوع از طریق مرجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .