درباره سایت

توجه این سایت به دستور مقام قضایی مجری حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (شعبه مستقر در مشهد مقدس) در خصوص پرونده شرکت پردیسبان و صرفاً در راستای رد مال به سهامداران و طلبکاران این شرکت راه اندازی شده است

توجه به نکات ذیل ضروری است:

1) کلیه سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسان در کشور(اعم از مشهد، تهران و ...) میبایست از طریق این سایت اقدام نمایند و به هیچ وجه  در گروهها یا کانالها مدارک خود را ارسال ننمایند. ضمناً طراحی سایت به نحوی صورت گرفته است که کلیه افراد به سادگی میتوانند با گوشی از مدارک خود عکس گرفته و نسبت به ارسال آن اقدام نمایند لذا نیاز به مراجعه به کافی نت یا سایر افراد نیست.

2 ) واریز وجوه صرفاً به حساب بانکی افراد صورت میپذیرد که پس از استعلام و مطابقت کدملی و مشخصات، شماره تلفن همراه و شماره حساب با یکدیگر و با سرور و مدارک موجود محقق میشود. لذا به هیچوجه نیازی به مراجعه حضوری افراد نیست.

3 ) چنانچه مدارک ارسالی ناقص باشد یا دارای ایراداتی باشند طی تماس تلفنی از طرف شعبه اجرای احکام پروندههای اقتصادی در مشهد،  جهت مراجعه حضوری هماهنگی به عمل میآید. لذا بدینوسیله هشدار لازم در خصوص تماسهای احتمالی افراد سودجو(با شگردهای مرسوم ارسال پیامک یا فراخواندن افراد به عابربانک یا ارسال شماره کارت و رمز آن) داده میشود.

4 ) طی برنامه ریزی صورت گرفته پس از اتمام ارسال مدارک توسط کلیه سهامداران و طلبکاران، در مرحله اول اصل مال و سپس در صورت  کفایت منابع مالی معرفی شده نسبت به واریز سود نیز اقدام میشود که در این زمینه متعاقباً اطلاعرسانی میشود.

5 ) چنانچه افرادی در روند رد مال اخلال ایجاد نمایند یا با مدارک غیرواقعی قصد سوء داشته باشند، برخورد قانونی صورت میپذیرد.

تماس با ما ثبت نام در سایت ورود به پیشخوان کاربری
درباره سایت